4 - דור אופנועים - עומר שחר - רשתות חברתיות לעסקים מתעוררים