6 - מוזיאון בית "השומר" - עומר שחר - רשתות חברתיות לעסקים מתעוררים